Statik Sürtünme ve Kinetik Sürtünme Nedir?

Sürtünme kuvveti nedir? 

İki cisim arasında meydana gelen ve bir harekete karşı olarak yüzey tarafından diğer cisme uygulanan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvvetini kinetik ve statik sürtünme olarak ikiyi ayırabiliriz.  Eğer cisimlerde bir hareketlilik söz konusu ise bu durumda kinetik sürtünmeden, cisimlerde herhangi bir hareketlilik yok ise bu durumda da statik sürtünmeden söz edilir.

Örnek verecek olursak; eğer masanın üzerinde duran bir kitap ileri doğru itilirse, bu masa kitaba ters yönlü bir sürtünme kuvveti uygulayacaktır.

Sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

Sürtünme kuvvetinin genel olarak iki yüzeyin yapılarına ve birbirlerine temas etme derecelerine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar;

Bir yüzeyin diğer yüzeye uygulamış olduğu dik kuvvet ya da etki – tepki kuvvetidir.
Cisimlerin yüzey yapıları birbirinden farklı olduğu için sürtünme durumları da farklılık gösterebilir. Bu durumda yüzeylerin sürtünme katsayısı özelliği karşımıza çıkar. Bunun için de sürtünme kuvvetlerinin hesaplanabilmesi için gerekli olan şey sürtünme katsayısının bilinmesidir.

Önemli Not: Yüzeylerin büyük ya da küçük olması, sürtünme kuvveti üzerinde etkili değildir. Yani yüzey ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun sürtünme kuvveti sabittir.

Statik sürtünme kuvveti nedir?

Birbiri ile temas eden iki yüzeyin herhangi birisine kuvvet uygulanırsa, cismin hareket etmeye başlamasına kadarki zamanda cismi etkileyen ters yönlü kuvvete statik sürtünme kuvveti adı verilir. Herhangi bir cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile statik sürtünme kuvvetinde de değişiklik gözlenmektedir. Statik sürtünme kuvvetinin formülü aşağıdaki gibidir.

Fs ≤ μs . N

k yada μs: Statik sürtünme katsayısı
N: Tepki kuvveti

Kinetik sürtünme kuvveti nedir?

Cisimlerin hareketli olduğu zaman, bu cisme etki eden sürtünme kuvvetine kinetik sürtünme kuvveti adı verilir. Yine statik sürtünme de olduğu gibi bu kuvvet de ters yönlüdür. Kinetik sürtünme kuvvetinin formülü aşağıdaki gibidir

Fk =  μk . N

k yada μk: Knetik sürtünme katsayısı (bazı kaynaklarda k olarak verilir)
N: Tepki kuvveti

Statik ya da Kinetik Sürtünme Kuvvetinin Hangisi Daha Büyüktür?

Kinetik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri statik sürtünme kuvvetinin değerlerinden daha düşüktür. Bu durumda statik sürtünmenin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Sürtünme kuvvetinin formülü nedir ve ne iş yapar?

Sürtünme kuvveti hep negatif iş yapar. Yani yapılan işe ters yönlü bir etki ettiği için harcanan enerjinin kaybolmasına ve iş kaybına sebep olmaktadır. Yani yapılan işe zıt olan sürtünme kuvveti hesaplamalarda daima negatif (-) bir değer almaktadır.

Sürtünme kuvvetinin formülü aşağıdaki gibidir:

Wfs = fs . Δx

PeopleWhat – Blog / The Art Of Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *